Składki ZUS 2014

Opublikowano: czwartek, 06, luty 2014 15:33

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązujące w 2014 roku:


Bez ubezpieczenia chorobowego:

Konto : 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 661,92 zł*

Z ubezpieczeniem chorobowym :

Konto:  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 716,99 zł*

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000                     Kwota: 270,40 zł

Składka na Fundusz Pracy:

Konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000                    Kwota: 55,07 zł


Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2247,60  złotych, a składki zdrowotnej 3004,48 zł.
 

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące obowiązująca w 2014 roku:


Bez ubezpieczenia chorobowego:

Konto : 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 148,43 zł*

Z ubezpieczeniem chorobowym :

Konto:  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 160,78 zł*

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000                     Kwota: 270,40 zł


Podstawa wymiaru w 2014 roku  to 504 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.) a składki zdrowotnej 3004,48 zł.

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

 Terminy płatności:

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.