logotype

Składki ZUS 2014

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązujące w 2014 roku:


Bez ubezpieczenia chorobowego:

Konto : 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 661,92 zł*

Z ubezpieczeniem chorobowym :

Konto:  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 716,99 zł*

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000                     Kwota: 270,40 zł

Składka na Fundusz Pracy:

Konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000                    Kwota: 55,07 zł


Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2247,60  złotych, a składki zdrowotnej 3004,48 zł.
 

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące obowiązująca w 2014 roku:


Bez ubezpieczenia chorobowego:

Konto : 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 148,43 zł*

Z ubezpieczeniem chorobowym :

Konto:  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000                    Kwota: 160,78 zł*

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000                     Kwota: 270,40 zł


Podstawa wymiaru w 2014 roku  to 504 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.) a składki zdrowotnej 3004,48 zł.

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

 Terminy płatności:

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.