logotype

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych prowadzących Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • wstępną weryfikację poprawności dostarczonych dokumentów,
  • bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • informowanie klienta o wysokości podatków,
  • sporządzanie zeznań podatkowych.