logotype

Zmiany VAT 2014

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się w sposób istotny wiele przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych. Większość zmian została uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.). Niektóre zmiany wprowadzone tą ustawą już obowiązują, jednak należy podkreślić, że zdecydowana ich większość będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2014 r.Składki ZUS 2014

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Czytaj więcej: Składki ZUS 2014