logotype

Ryczałt

Obsługa podmiotów gospodarczych rozliczających się na podstawie ewidencji przychodów. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • wstępną weryfikację poprawności dostarczonych dokumentów,
  • bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowe i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • informowanie klienta o wysokości podatków,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,